2. februar 2018

21. februar: Årsmøte 2018

Årsmøte i Kvæfjord historielag blir halde  onsdag 21. februar kl. 19.00
Møtestad: Rå vg skole, Kantina, Laskenvegen

Sakliste:

1. Konstituering av møte. Val av møteleiar og referent.

2. Årsmelding for 2017 (sjå nettstaden her).

3. Rekneskap for 2017 (blir gjennomgått på årsmøtet).

4. Val, etter innstilling frå valkomiteen på årsmøtet.
På val (i parentes dei som er på val i år)

  • - leiar, for 2 år (Magne Heide)
  • - to styremedlemmar, for 2 år (Geir Hagen, Stein Gunnar Moksness)
  • - tre varamedlemmar til styret, for 1 år (Per Harald Pettersen, Robert Nygård, Helge Størkersen)
  • - ein revisorar, for 2 år (Sigrid Torgersen)
  • - ein medlem i valnemnda, for 3 år (Bjørn Welde)

Valkomitéen vil leggje fram forslag på årsmøtet.
Desse er ikkje på val i år:

  • - to styremedlemmar, for 1 år (Mari Wikeland, Arne-Johan Johansen)
  • - ein revisorar, for 1 år (Jakob Vaskinn)
  • - to medlemmar i valnemnd: (Anne Vik (2 år), Nils Jacob Vebostad (1 år)) 

5. Arbeidsplan for 2018.
Styret vil legge fram forslag, men vi oppfordrar medlemmane til å komme med forslag, særlig til aktuelle møte-tema og historielags-tur.

6. Innmeldte saker
Frist for å melde inn saker til årsmøtet: 7. februar

Temainnslag

Etter årsmøtet, temainnslag:
"Dynamitt-Oluf" (film), Introduksjon ved Geir Hagen

Enkel servering. Vel møtt !

Med helsing
styret i Kvæfjord historielag
Magne Heide, leiar

7. desember 2017

Årbok 2017 og Kalender 2018 til sals

 Årbok 2017 og Kalender 2018 blei presentert på det årlige årboks- og kalendermøtet til historielaget onsdag 22. november.

Årboka for Kvæfjord 2017 ser slik ut på framsida:Sidetalet er i år på 68 sider. Her er nesten tretti artiklar saman med rundt 110 bilda og andre illustrasjonar. Årboka har også gjennomgåande fargetrykk. Innhaldslista ser du her:


Prisen for Årbok 2017 er kr 175.

Den historiske kalenderen for Kvæfjord for 2018 inneheld 26 bilde og ser slik ut på framsida:


Prisen for Kalender 2018 er kr 80 ved direkte kjøp frå historielaget, elles kr 90.

Evt porto kjem i tillegg til desse prisane.

Årboka og kalenderen er til sals:
* Direkte frå Kvæfjord historielag, tlf 97088957 (Magne Heide) eller e-post: magneheide@hotmail.com
* I Krambua på Borkenes kvar laurdag i adventa kl 11-14

I tillegg har vi også sal fleire andre stader:
* Fergekafeen (Flesnes-Refsnes)
* Viltkroa. Langvassbukta
* Mette-Maris Blomster og Gaver AS, Borkenes 
* Bokhandlane i Harstad 

19. november 2017

22. NOVEMBER: Presentasjon av "Årbok for Kvæfjord 2017" og "Kvæfjord-historisk kalender 2018"

PRESENTASJON AV ”ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2017” OG ”KVÆFJORD - HISTORISK KALENDER 2018”
Tid: Onsdag 22. november 2017 kl. 1900.
Stad: Rå videregående skoles kantine i Laskenvegen (hovudbygget)

Vi inviterer med dette til den årlige presentasjonen og sal av ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2017.
Redaktørar for denne 31. årgangen har vore Arne-Johan Johansen og Gerd Salen.

På møtet vil det også bli presentasjon og sal av den tolvte utgåva av kalenderen vår: KVÆFJORD - HISTORISK KALENDER 2018. Redaksjon: Geir Hagen, Magne Heide, Per H. Pettersen, Svein-Otto Presthus.

Det vil bli servering og ein liten kaffespleis m/kake (kr 30) på møtet!

Vel møtt !

Åpen krambu: 

Krambua på Borkenes vil vere open kl. 11-15 desse dagane:
laurdag 25. november,
laurdag 2. desember,
laurdag 9. desember og
laurdag 16. desember.
Alle desse laurdagane:
Sal av årbøker og kalendrar,
Kveøy-hefte,
Bildekort av Petter Fredriksen
Samletilbod på tidligare årbøker og kalendrar.
Gamle Kvæfjord-bilda på veggane.
Servering av kaffe og litt julegodt.


Salgshjelp: 

Vi treng litt hjelp frå medlemmane til sal av årbøker og kalendrar på butikkane på Borkenes fredag 24. november, 1-2 timar kvar.


1. november 2017

Tirsdag 7. november: OPPSTART STADNAMNPROSJEKT

Kvæfjord historielag har fått tilskott frå Språkrådet til å samle inn og registrere stadnamn i kommunen. Vi startar opp dette prosjektet med eit arbeidsmøte på Rå vgs, tysdag 7. november kl 1900.
Kartutsnitt: Lysvatnet
Stadnamnskilt ved Lysvatnet
   På dette møtet vil Eli Ellingsve (med aner til Bogen) vegleie i korleis dette registrerings-arbeidet reint praktisk skal gjennomførast. Eli har drive liknande prosjekt i Trøndelag, og ho er også faglig leiar for eit tilsvarande stadnamn-prosjekt i Gullesfjorden.
   Vi er spesielt interessert i at dei som kjenner til stadnamn i området Straumen/Straumsbotn – Bremnes og Kveøya kjem på møtet. Så viss du har med deg ei lita liste med stadnamn som du også veit uttalen på, kor dei ligg og kanskje har noen tilleggsopplysningar til, så er du hjertelig velkommen.
   Dette blir i hovudsak eit opplæringsmøte med praktisk informasjon for dei som er interessert i å vere med på eit slikt arbeid.
   Vi stiller med KAFFE og noko ATTÅT. 
   Vel møtt til ein hyggelig kveld!
   Du kan lese meir om tilskottsordninga for innsamling av stadnamn på  denne lenka.
Møteinnkalling
25. september 2017

FREDAG 29. SEPTEMBER: Open Krambu i Kvæfjorduka

Kvæfjord historielag held open Krambu under Kvæfjorduka. Fredag 29. september kan du stikke innom og gjere ein god handel, enten det gjeld eldre årbøker, kalendrar eller hefte. Vi har opent frå klokka 13 og utover dagen.

Krambua 17. mai 1947.
Fotograf: Jermund Johansen

Kvæfjord historielag har akkurat runda 30 år, og vi viser ein bildekavalkade frå dei første 30 åra i historielaget.
1988: Kvæfjord historielag med arrangement på bygdetunet

Vi tar imot bilda for skanning, så ta gjerne med eitt eller fleire bilda, så vil vi ordne resten.

4. september 2017

Vellykka fototreff for Gullesfjorden

Det var godt over tjue svært interesserte personar som hadde møtt fram til fototreffet som Kvæfjord historielag arrangerte i Langvassbukta.

Arne Johan Johansen opna med å gå gjennom eit bildemateriale som Steinar Kristiansen hadde overlate til historielaget. Dei fleste bilda var tatt rundt 1950-51 av Johan Kristiansen, og Arne Johan losa tilhørarane rundt Gullesfjorden. Samtidig fekk dei frammøtte også komme med tilleggsopplysningar om  dette verdifulle bildematerialet.
Arne Johan Johansen fortel om Johan Kristiansens bilde

Fleire av dei frammøte hadde tatt med seg bilde som blei skanna og vist til forsamlinga. Det kom også verdifulle opplysningar om desse bilda.
Bilde utlånt av Ivar Botn

Bilde utlånt av Nina Ellingsve

Bilde utlånt av Roald Gullholm

21. august 2017

MANDAG 4. SEPTEMBER: Fotomøte i Langvassbukta

Kvæfjord historielag inviterer alle interesserte til historisk fotokveld på Viltkroa i Langvassbukta, mandag 4. september kl. 1800-2030.

Historielaget har fått fleire titals bilda frå Steinar Kristiansen, fotografert av Johan Kristiansen rundt om i Gullesfjorden, i åra 1950-51. Vi er interessert i utfyllande opplysningar om desse bilda frå lokalkjente.

Vi oppfordrar også flest mulig til å ta med seg eldre bilda frå Gullesfjorden på dette fotomøtet. Historielaget stiller med scanner og framvisar.

Det vil bli servering av kaffe og rundstykker til ein rimelig penge.

Vi viser eit knippe av bilda her:

Våtvoll

Langvassbukta

Frå Bømarka

Skolebarn med bussen på Gullesfjord-ferga

Hesteskoing, Iver Botn og Steinar Eide